Archiwum autora: meloniq

[WP Plugin] WP-Orphanage Extended

Strona wtyczki na WordPress.org: WP-Orphanage Extended
Strona projektu: jak na razie ten blog;)

Czym jest wtyczka WP-Orphanage Extended?

Wtyczka do promowania użytkowników bez określonej roli (sieroty), do roli z innych blogów w których się rejestrowali, lub domyślnej jeśli nie znaleziono.

Strona konfiguracji w panelu administracyjnym

Download:
WP-Orphanage Extended

DEV:
Development Log
Subversion Repository

[WordPress] Get pagination to work on author page (author.php)

Important

This post is not about adding WP-PageNavi plugin, but how to get it to work on author page.

Let say that we use in our WordPress 2 post types, one ’post’ to write posts, and second ’articles’ to write some articles…

Now, on author page we wanna list all posts and articles written author, show them in separate sections, and display cute pagination under sections to don’t load hundrets entries on one page.

We will query them using query_posts, as follow:

$paged = ( get_query_var('paged') ) ? get_query_var('paged') : 1;
 
// Query articles of author
query_posts( array( 'post_type' => 'articles', 'post_status' => 'publish', 'author' => $curauth->ID, 'paged' => $paged ) );
// ... some code to loop and print
 
// Query posts of author
query_posts( array( 'post_type' => 'post', 'post_status' => 'publish', 'author' => $curauth->ID, 'paged' => $paged ) );
// ... some code to loop and print

And everything should work fine until quantity of posts is bigger then articles, I mean pagination will work fine…

But if author will have for example written 5 posts and 15 articles, and we will try to get on page no. 2 – will see unfriendly 404 page!

Why?!

Because author main query is just for posts, and parameter max_num_pages does not allow second page – so we need to extend author main query with ’articles’ post type.

Add new function to your „functions.php” template file, and assign to action pre_get_posts

function custom_author_archive( &$query ) {
    if ($query->is_author)
        $query->set( 'post_type', array( 'post', 'articles' ) );
}
add_action( 'pre_get_posts', 'custom_author_archive' );

Now, if we will enter to author page, will see strange thing, pagination working fine but both loops, display both ’post’ and ’articles’… it happen like this because our added action override parametres in query_posts call.

So, if author main query allow us to get on page number 2, we dont need this action anymore to modify other queries too…

To do this add in top of „author.php” template file instruction to remove this action from any other calls:

remove_action('pre_get_posts', 'custom_author_archive');

Refresh your author page, and enjoy WORKING pagination!

Spolszczenie WordPress (3.3 i 3.3.1)

Strona projektu: WordPress.org lub pl.WordPress.org

Czym jest WordPress?

WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi standardami i użyteczności. WordPress jest zarówno wolny (od słowa „wolność”), jak i darmowy.

Prościej rzecz ujmując, WordPress jest tym, czego używasz, kiedy chcesz pracować, korzystając z oprogramowania blogowego zamiast z nim walczyć.

Spolszczenia publikowane są w polskim repozytorium WordPressa.

Jako że spolszczenie nowego wydania WP 3.3 dosyć długo nie pojawiało się w repozytorium i na stronie projektu, postanowiłem utworzyć tłumaczenie tej wersji, możesz je pobrać poniżej.

Download:
Spolszczenie WordPress 3.3 (2042 pobrania)
Pełna polska paczka WordPress 3.3 (1814 pobrań)
Pełna polska paczka WordPress 3.3.1 (2293 pobrania)

P.S. Panie Wacławie (lub inny członku polskiego teamu), proszę o dołączenie spolszczenia do repozytorium.

Spolszczenie Quality Control


Strona szablonu na AppThemes.com: Quality Control
Strona projektu: AppThemes.com

Czym jest Quality Control?

Szablon Quality Control pozwala użytkownikom tworzyć bilety, przypisywać statusy, priorytety, kroki milowe, kategorie i tagi. Inni użytkownicy mogą następnie współdziałać z biletami, aktualizacjami statusów, etapami rozwoju, dodawaniem komentarzy i wiele innych.
W skrócie: Issue Tracking System

Download:
Spolszczenie Quality Control 0.5.2 (1562 pobrania)

[Git] Quick update of submodules

While taking new experience with using Git and manage projects with it, I wanted to save a lil time on updating submodules of project by using scribu solution (Easier way to update submodules in git), but it didn’t worked for me (perhaps because of different OS or Git version?!)… after quick research of „GitHub Help guide” we have got corrected working version;)

1. Normally we updating submodules with that sequence of commands:

cd framework
git checkout master
git pull
cd ..
git submodule update --init --recursive

2. So lets create „All in One” command (alias):

git config --global alias.up-sub '!f() { cd $1 && git checkout master && git pull && cd .. && git submodule update --init --recursive; }; f'

3. Now we can easily use „up-sub” command to update submodules;)

git up-sub framework

P.S. In above examples „framework” its a name of submodule

[ALT] Alternatively You can open ~/.gitconfig (WIN # C:\Users\xxx\.gitconfig) in text editor, and add at the end of file:

[alias]
	up-sub = "!f() { cd $1 && git checkout master && git pull && cd .. && git submodule update --init --recursive; }; f"

P.S.2 All credits goes to scribu