FAQ

Spolszczenia

Jak zainstalować spolszczenie eShop?

Wypakuj pliki z otrzymanego archiwum. Połącz się z serwerem poprzez FTP i prześlij wypakowane pliki do katalogu:
/wp-content/plugins/eshop/

Jak zainstalować spolszczenie ClassiPress, JobRoller, Clipper ?

Wypakuj pliki z otrzymanego archiwum. Połącz się z serwerem poprzez FTP i prześlij wypakowane pliki do katalogu głównego szablonu.
Domyślna ścieżka do szablonów:
ClassiPress: /wp-content/themes/classipress/
JobRoller: /wp-content/themes/jobroller/
Clipper: /wp-content/themes/clipper/

Jak zainstalować spolszczenie Welcart e-Commerce?

Wypakuj pliki z otrzymanego archiwum. Połącz się z serwerem poprzez FTP i prześlij wypakowane pliki do katalogu:
/wp-content/plugins/usc-e-shop/languages/

Jak zainstalować spolszczenie WP e-Commerce?

Wypakuj pliki z otrzymanego archiwum. Połącz się z serwerem poprzez FTP i prześlij wypakowane pliki do katalogu:
Dla WPEC 3.7.x: /wp-content/plugins/wp-e-commerce/languages/
Dla WPEC 3.8.x: /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-languages/

Jak zainstalować spolszczenie YAK for WordPress?

Wypakuj pliki z otrzymanego archiwum. Połącz się z serwerem poprzez FTP i prześlij wypakowane pliki do katalogu:
/wp-content/plugins/yak-for-wordpress/lang/

Bramki płatności

Bramka Platnosci.pl nie odbiera powiadomień, nie zmienia statusu?

Najczęstszym tego powodem jest błędne utworzenie punktu płatności w serwisie Platności.pl, sprawdź raz jeszcze czy jest ustawione kodowanie UTF-8 oraz czy wprowadziłeś poprawne adresy URL.
lub
Niepoprawnie skopiowane klucze punktu płatności do konfiguracji twojego sklepu, sprawdź raz jeszcze wprowadzone klucze, a także czy nie zostały skopiowane z białymi znakami (spacja).

Jak zainstalować bramkę płatności dla WP e-Commerce?

Każda bramka płatności różni się nieznacznie w procesie instalacji, dlatego też w otrzymanym archiwum razem z bramką znajduje się szczegółowa instrukcja.